ID-kontoret på Tromsø lufthavn har flyttet

Nytt ID-kontor er lokalisert i 2. etg. i det nye Flysikringsbygget ved tårnet. Åpningstidene er fortsatt mandag og torsdag fra kl.09-11 og 12-15. For å komme inn i bygget er man nødt til å ringe på dørtelefonen som er montert på utsiden av bygget, nr. 34625. Oppslag er hengt opp over dørtelefonen.

Telefonnummer til ID-kontoret er 67 03 46 25
E-post adresse til ID-kontoret er idkontor.tromso@avinor .no