Portproblemer

For å hjelpe våre venner i Lufthavnvakta mens portproblemene vedvarer, har jeg avtalt at vi avgrenser oss til å MØTE OPP I PORTEN BARE PÅ HEL TIME.

De har ikke bemanning til å kunne hjelpe oss inn enkeltvis, og det vil bli satt veldig stor pris på om vi klarer å overholde dette forslaget fra Yngve Johnsen om puljevis inn- og utpassering.

Avinor har forsøkt å bytte kortleser, uten at dette hjalp. Vi håper for begge parters del at problemet blir løst i nær fremtid.

Mvh Morten Bjørkmann